Анатомия на белите дробове

Фарингит

Белите дробове са жизненоважни органи, отговорни за обмена на кислород и въглероден диоксид в човешкото тяло и извършване на дихателната функция. Човешките бели дробове са сдвоени органи, но структурата на левия и десния бял дроб не е еднаква. Левият бял дроб винаги е по-малък и разделен на две лобове, докато десният бял дроб е разделен на три лоба и има по-голям размер. Причината за намаления размер на левия бял дроб е проста - сърцето се намира от лявата страна на гърдите, така че дихателният орган "дава" място в гръдната кухина.

Диаграма на белия дроб и дихателната система на човека

местоположение

Анатомията на белите дробове е такава, че те плътно прилепват към лявото и дясното сърце. Всеки бял дроб има формата на пресечен конус. Върховете на конусите леко излизат отвъд ключицата, а основата в съседство с диафрагмата, отделяща гръдната кухина от коремната кухина. Отвън всеки бял дроб е покрит със специална двуслойна обвивка (плевра). Един от неговите слоеве е в непосредствена близост до белодробната тъкан, а другият е в непосредствена близост до гърдите. Специалните жлези отделят течност, която изпълва плевралната кухина (разликата между слоевете на защитната обвивка). Плевралните торби, изолирани един от друг, в които са затворени белите дробове, са предимно защитни. Възпалението на защитните мембрани на белодробната тъкан се нарича плеврит.

Какви са белите дробове?

Диаграмата на белите дробове включва три основни структурни елемента:

Рамката на белия дроб е разклонена бронхова система. Всеки бял дроб се състои от набор от структурни единици (резени). Всеки парче има пирамидална форма, а размерът му е средно 15x25 mm. Бронхът, клоновете на който се наричат ​​малки бронхиоли, навлиза в върха на белодробната лобула. Общо, всеки бронх е разделен на 15-20 бронхиоли. В края на бронхиолите са специални формации - ацини, състоящи се от няколко десетки алвеоларни клона, покрити с много алвеоли. Белодробните алвеоли са малки мехурчета с много тънки стени, оплетени от гъста мрежа от капиляри.

Алвеолите са най-важните структурни елементи на белите дробове, от които зависи нормалният обмен на кислород и въглероден диоксид в тялото. Те осигуряват голяма площ за обмен на газ и непрекъснато подават кислород към кръвоносните съдове. По време на обмен на газ, кислородът и въглеродният диоксид проникват през тънките стени на алвеолите в кръвта, където "се срещат" с червени кръвни клетки.

Благодарение на микроскопичните алвеоли, чийто среден диаметър не надвишава 0,3 mm, площта на дихателната повърхност на белите дробове се увеличава до 80 квадратни метра.

Белодробна лобула:
1 - бронхиола; 2 - алвеоларни пасажи; 3 - дихателна (дихателна) бронхиола; 4 - атриум;
5 - алвеоли капилярна мрежа; 6 - алвеолите на белите дробове; 7 - напречни алвеоли; 8 - плевра

Какво представлява бронховата система?

Преди да попадне в алвеолите, въздухът влиза в бронхиалната система. "Врата" за въздуха е трахеята (дихателна тръба, входа на която се намира точно под ларинкса). Трахеята се състои от хрущялни пръстени, които осигуряват стабилността на дихателната тръба и запазването на лумена за дишане дори при условия на разрежен въздух или механична компресия на трахеята.

Трахея и бронхи:
1 - ларингеална издатина (Adam's); 2 - щитовидни хрущяли; 3 - криоидална връзка; 4 - пръстен тетрахеален лигамент;
5 - сводест трахеален хрущял; 6 - пръстенови трахеални връзки; 7 - хранопровод; 8 - разделена трахея;
9 - основният десен бронх; 10 - основният ляв бронх; 11 - аорта

Вътрешната повърхност на трахеята е слизеста мембрана, покрита с микроскопични влакна (т. Нар. Ресничен епител). Задачата на тези врили е да филтрира въздушния поток, предотвратявайки навлизането на прах, чужди тела и отломки в бронхите. Ресничният или ресничен епител е естествен филтър, който предпазва белите дробове на човека от вредни вещества. При пушачите има парализа на мигателния епител, когато вълните върху трахеалната мукоза престават да функционират и замразяват. Това води до факта, че всички вредни вещества влизат директно в белите дробове и се заселват, причинявайки сериозни заболявания (емфизем, рак на белите дробове, хронични заболявания на бронхите).

Зад гръдната кост трахеята се разделя на два бронха, всеки от които влиза в левия и десния бял дроб. Бронхите влизат в белите дробове през така наречените "порти", разположени в жлебовете, разположени от вътрешната страна на всеки бял дроб. Големите бронхи се разклоняват на по-малки сегменти. Най-малките бронхи се наричат ​​бронхиоли, в края на които се намират описаните по-горе алвеоларни везикули.

Бронхиалната система наподобява разклонено дърво, проникващо в белодробната тъкан и осигуряващо непрекъснат обмен на газ в човешкото тяло. Ако големите бронхи и трахеята са подсилени с хрущялни пръстени, тогава по-малките бронхи не трябва да бъдат подсилени. В сегменталните бронхи и бронхиоли са налице само хрущялни пластини, а в крайните бронхиоли няма хрущялна тъкан.

Структурата на белите дробове осигурява единна структура, благодарение на която всички системи на човешки органи непрекъснато се снабдяват с кислород през кръвоносните съдове.

Светлинна структура

Белите дробове, пулмоните (от гръцки. - pneumon, следователно пневмония - пневмония), са разположени в гръдната кухина, cavitas thoracis, от двете страни на сърцето и големи съдове, в плевралните торбички, отделени един от друг от медиастинума, медиастинум, простиращ се от задната част на гръбначния стълб. в предната част на гръдната стена отпред.

Десният бял дроб е по-голям от левия бял дроб (приблизително 10%), като в същото време е малко по-кратък и по-широк, първо, поради факта, че десният купол на диафрагмата е по-висок от левия (влиянието на обемния десен лоб на черния дроб), и второ, сърцето е разположено повече от ляво, отколкото надясно, като по този начин намалява ширината на левия бял дроб.

Всеки бял дроб, пулмо, има неправилна конична форма, с основа, пулмонична основа, насочена надолу, и закръглен връх, apex pulmonis, който е с 3–4 cm по-висок от I реброто или 2–3 cm над ключицата отпред, но зад него ниво VII шиен прешлен. На върха на белите дробове се забелязва малка бразда, sulcus subclavius, поради натиска на подклетъчната артерия, минаваща оттук.

В белия дроб има три повърхности. Дъното, избледнява диафрагмата, е вдлъбнато, съответно, изпъкналостта на горната повърхност на диафрагмата, към която е в съседство. Обширната повърхност на ребрата, fades costalis, е изпъкнала, съответно, до вдлъбнатината на ребрата, които заедно с междуребрените мускули, разположени между тях, образуват част от стената на гръдната кухина.

Медиалната повърхност, facies medialis, е вдлъбната, повтаря се в повечето от очертанията на перикарда и е разделена на предната част, съседна на медиастинума, pars медиастинална и обратно, съседна на гръбначния стълб, pars vertebrdlis. Повърхностите са разделени от ръбове: остър ръб на основата се нарича дъно, марго низши; ръбът, също остър, разделящ междинните засенчия и costalis един от друг, е margo anterior.

На медиалната повърхност нагоре и в задната част на депресията от перикарда има порти на белия дроб, хилус пулмони, през които бронхите и белодробната артерия (както и нервите) влизат в белия дроб, а две белодробни вени (и лимфни съдове) излизат лесно, като образуват корена. О, радикална пулмона. В корените на белодробния бронх се намира гръбната, положението на белодробната артерия не е същото от дясната и от лявата страна. В основата на десния бял дроб a. пулмоналис се намира под бронха, от лявата страна пресича бронха и лежи над него.

Белодробните вени от двете страни са разположени в корените на белия дроб под белодробната артерия и бронха. Зад, в точката на прехода един към друг, на крайбрежната и междинната повърхност на белия дроб, остър ръб не се образува, закръглената част на всеки белодробен дроб се поставя тук, в нишата на гръдната кухина по страните на гръбначния стълб (sulci pulmonales).

Всеки бял дроб през браздата, fissurae interlobares, е разделен на лоби, lobi. Един жлеб, наклонен, fissura obllqua, който има на двата белия дроб, започва сравнително високо (6-7 cm под върха) и след това се наклонява надолу към диафрагмалната повърхност, навлизайки дълбоко в белодробната субстанция.

Той отделя горния лоб от долния на всеки бял дроб. В допълнение към тази бразда, десният бял дроб има втора, хоризонтална, бразда, fissura horizontalis, минаваща на нивото на четвъртото ребро. Той се отделя от горния лоб на десния бял дроб с клинообразна зона, съставляваща средния лоб. По този начин има три лопасти в десния бял дроб: lobi superior, medius et inferior.

В левия бял дроб се разграничават само два лопасти: горната, lobus superior, към която се отклонява върхът на белия дроб, а долният lobus е по-обемна от горната. Това включва почти цялата диафрагмална повърхност и по-голямата част от задната тъпа граница на белия дроб. В предния край на левия бял дроб, в долната му част, има сърцевидна филе, incisura cardiaca pulmonis sinistri, където белите дробове, сякаш притиснати от сърцето, листата откриват голяма част от перикарда.

Отдолу, този зъб е ограничен от издатина на предния ръб, наречен език, lingula pulmonus sinistri. Lingula и белите дробове в съседство съответстват на средния лоб на десния бял дроб.

Външна структура на белите дробове.

Външна структура на белите дробове.

Белите дробове, пулмо, - сдвоени органи, разположени в гръдната кухина. При децата белите дробове са бледо розови, впоследствие се превръщат в сини с бледи с ивици и петна. Белодробната тъкан в нормално състояние е еластична и фино пореста в разреза.

Всяка, дясна и лява светлина има формата на пресечен конус; върхът на белия дроб, apex pulmonis, е насочен нагоре в областта на супраклавикуларната ямка; основата на белия дроб, основата pulmonis, лежи върху диафрагмата. Десният бял дроб е по-широк от левия, но малко по-къс. В долната част на предния ръб на левия бял дроб има сърцевидна филе от левия бял дроб, incisura cardiaca pulmonis sinistri, - място, където се вписва сърцето.


В белите дробове се разграничават следните повърхности: реберна повърхност, facies costalis, в която е изолирана гръбначната част, pars vertebralis; диафрагмална повърхност, фациална диафрагма; междулинейни повърхности, фациални интерлобари; медиастинална повърхност, фациални медиастинали и сърдечна депресия, impressio cardiaca.

Ребрата на белите дробове е изпъкнала и често носи отпечатъците на ребрата. На вдлъбнатата медиастинална повърхност има заливна като депресия - портал на белите дробове, hilum pulmonis - мястото, където белодробните и бронхиалните артерии влизат в белия дроб, главните бронхи и нервите и мястото на белодробните и бронхиалните вени и лимфните съдове. Връзката на тези образувания в портите на двата белия дроб не е същата. В портата на десния бял дроб бронхът заема преднишното положение, долната част на гърба - вените, средата - артерията. В портата на левия бял дроб, артериумът заема преднината, долната част на гърба е венозната, средата е бронха.


Комбинацията от всички тези образувания (кръвоносни съдове, лимфни възли, нерви и бронхи), които изпълняват портите на белите дробове, е коренът на белия дроб, радикалната пулмона.

Местата, където повърхностите на белите дробове преминават един към друг, се наричат ​​ръбове. Белите дробове имат два краища: долния ръб, долната част на марго и предния ръб, margo anterior.

Белите дробове се състоят от дялове, лоби: дясно - от три, ляво - от две. В съответствие с това, в левия бял дроб има един наклонен прорез, fissura obliqua, дълбок жлеб, който го разделя на горната и долната част, lobus superior et lobus inferior. В десния бял дроб има два междинни канала, от които горната се нарича хоризонтална пукнатина (десен бял дроб), fissura horizontalis (pulmonis dextri). Тези канали го разделят на три лопасти: горна, средна и долна, lobus superior, lobus medius et lobus inferior. В дълбочината на браздата се определя междинната повърхност, фациес интерлобарис. Жлебът между лобовете на левия бял дроб се прожектира върху гръдния кош като линия, свързваща спинозния процес на третия гръден прешлен с предния край на костната част на шестото ребро. Браздите на дяловете на десния бял дроб се прожектират върху гръдния кош, както следва: горната междинна цепка, която е границата между горната и средната част, съответства на хода на четвъртото ребро от аксиларната линия, до средата на гръдната кост. Долната пролука, която е границата между средния и долния дял на предната и горната и долната част на задната част, преминава по линията, свързваща спинозния процес на III гръдния прешлен със хрущяла на шестото ребро по средно-ключичната линия, linea medioclavicularis.

Ще се интересувате от това:

Анатомия на човешките бели дробове - информация:

Статия Навигация:

Светлина -

Белите дробове, пулмоните (от гръцки - пневмони, следователно пневмония - пневмония), се намират в гръдната кухина, cavitas thoracis, от двете страни на сърцето и големи съдове, в плевралните торбички, отделени един от друг от медиастинума, медиастинум, простиращ се от задната част на гръбначния стълб. в предната част на гръдната стена отпред.

Десният бял дроб е по-голям от левия бял дроб (приблизително 10%), като в същото време е малко по-кратък и по-широк, първо, поради факта, че десният купол на диафрагмата е по-висок от левия (влиянието на обемния десен лоб на черния дроб), и второ, сърцето е разположено повече от ляво, отколкото надясно, като по този начин намалява ширината на левия бял дроб.

Всеки бял дроб, пулмо, има неправилна конусообразна форма, с основа, пулмонична основа, насочена надолу, и закръглен връх, apex pulmonis, който е с 3–4 cm по-висок от I ребро или 2–3 cm по-висок от ключицата отпред, но зад него ниво VII шиен прешлен. На върха на белите дробове се забелязва малка бразда, sulcus subclavius, поради натиска на подклетъчната артерия, минаваща оттук.

В белия дроб има три повърхности. Долната, фациална диафрагма, е вдлъбната, съответстваща на изпъкналостта на горната повърхност на диафрагмата, към която тя е съседна. Обширната повърхност на ребрата, facies costalis, е изпъкнала съответно до вдлъбнатината на ребрата, които, заедно с междуребрените мускули, разположени между тях, образуват част от стената на гръдната кухина.

Медиалната повърхност, facies medialis, е вдлъбната, повтаря се в повечето от очертанията на перикарда и се разделя на предната част, съседна на медиастинума, pars mediastinalis, и задната част, прилежаща към гръбначния стълб, pars vertebralis. Повърхностите са разделени от ръбове: остър ръб на основата се нарича дъно, марго низши; ръбът, също остър, разделящ междинните засенчия и costalis един от друг, е margo anterior.

На междинната повърхност нагоре и встрани от депресията на перикарда има порти на белия дроб, хилус пулмони, през които бронхите и белодробната артерия (както и нервите) влизат в белия дроб, а два белодробни вени (и лимфни съдове) излизат, образувайки корен на белия дроб, радикал. pulmonis. В основата на белия дроб, бронхът се намира дорсално, положението на белодробната артерия не е същото от дясната и от лявата страна.

В основата на десния бял дроб a. пулмоналис се намира под бронха, от лявата страна пресича бронха и лежи над него. Белодробните вени от двете страни са разположени в корените на белия дроб под белодробната артерия и бронха. Зад, в точката на прехода един към друг, на крайбрежната и междинната повърхност на белия дроб, остър ръб не се образува, закръглената част на всеки белодробен дроб се поставя тук, в нишата на гръдната кухина по страните на гръбначния стълб (sulci pulmonales). Всеки бял дроб през браздата, fissurae interlobares, е разделен на лоби, lobi. Един жлеб, наклонен, fissura obliqua, който има на двата белия дроб, започва сравнително високо (6-7 cm под върха) и след това се наклонява надолу към диафрагмалната повърхност, навлизайки дълбоко в белодробната субстанция. Той отделя горния лоб от долния на всеки бял дроб. В допълнение към тази бразда, десният бял дроб има втора, хоризонтална, бразда, fissura horizontalis, минаваща на нивото на четвъртото ребро. Той се отделя от горния лоб на десния бял дроб с клинообразна зона, съставляваща средния лоб.

По този начин има три лопасти в десния бял дроб: lobi superior, medius et inferior. В левия бял дроб се разграничават само два лопасти: горната, lobus superior, към която се отклонява върхът на белия дроб, а долният lobus е по-обемна от горната. Това включва почти цялата диафрагмална повърхност и по-голямата част от задната тъпа граница на белия дроб. В предния край на левия бял дроб, в долната му част, има сърцевидна филе, incisura cardiaca pulmonis sinistri, където белите дробове, сякаш притиснати от сърцето, листата откриват голяма част от перикарда. Отдолу, този зъб е ограничен от издатина на предния ръб, наречен език, lingula pulmonus sinistri. Lingula и белите дробове в съседство съответстват на средния лоб на десния бял дроб.

Структурата на белите дробове. Според разделянето на белите дробове на дяловете, всеки от двата основни бронха, bronchus principalis, достигайки до вратите на белия дроб, започва да се разделя на лобни бронхи, бронхие лобари. Десният горен лобарен бронх, преминаващ към центъра на горния лоб, преминава през белодробната артерия и се нарича артериална; оставащите лобарни бронхи на десния бял дроб и всички лобарни бронхи на лявото преминават под артерията и се наричат ​​субартериални. Лобарните бронхи, влизащи в субстанцията на белия дроб, раздават редица по-малки, третични, бронхи, наречени сегментални, бронхови сегменти, тъй като те проветряват определени области на белия дроб - сегментите. Сегментните бронхи, от своя страна, се разделят дихотомично (всеки на две) на по-малки бронхи на 4-то и следващите заповеди до крайните и дихателните бронхиоли.

Скелетът на бронхите е разположен различно извън и вътре в белия дроб, според различни условия на механично въздействие върху стените на бронхите извън и вътре в тялото: извън белия дроб, бронхиалният скелет се състои от хрущялни полуколи, а при приближаване към вратите на белия дроб се образуват хрущялни връзки между хрущялните полуколи, което води до тяхната структура на стената. става решетъчен. В сегменталните бронхи и техните по-нататъшни разклонения хрущялът вече не е под формата на полукръгове, а се разпада на отделни плаки, чийто размер намалява с намаляване на бронхиалния калибър; в края на бронхиолите, хрущялът изчезва. Лигавичните жлези изчезват в тях, но ресничкият епител остава. Мускулният слой се състои от циркулярно подреден медиално от хрущяла на свободни мускулни влакна. Местата на разделяне на бронхите са специални кръгови мускулни снопчета, които могат да стеснят или напълно да затворят входа на конкретен бронх.

Макро-микроскопска структура на белия дроб. Сегментите на белите дробове се състоят от вторични лобули, lobuli pulmonis secundarii, които заемат периферията на сегмента с дебелина до 4 см. Вторичният сегмент е пирамидален белодробен паренхим до 1 cm в диаметър. Той е разделен от съединително-тъканни прегради от съседни вторични дялове. Интерлобуларната съединителна тъкан съдържа вени и мрежи от лимфни капиляри и допринася за подвижността на лобулите по време на дихателните движения на белия дроб. Много често в него се отлага вдишващ въглищен прах, в резултат на което границите на сегментите стават ясно видими. Един малък (1 мм в диаметър) бронх (средно на 8-ми порядък), съдържащ хрущяла (лобуларен бронх) в неговите стени навлиза в върха на всяка лобула. Броят на лобуларните бронхи във всеки бял дроб достига 800. Всеки лобуларен бронх се разклонява вътре в лобулите на 16–18 по-тънки (0,3–0,5 mm диаметър) терминални бронхиоли, бронхиолни терминали, които не съдържат хрущяли и жлези. Всички бронхи, започвайки от основния и завършващ с крайните бронхиоли, представляват едно бронхиално дърво, което служи за провеждане на поток от въздух при вдишване и издишване; в тях не се извършва обмен на дихателен газ между въздуха и кръвта. Терминалните бронхиоли, разклонени дихотомично, водят до няколко реда дихателни бронхиоли, bronchioli respiratorii, характеризиращи се с това, че белодробните мехурчета, или алвеолите, се появяват по стените им, алвеолните пулмони. Алвеоларните проходи излъчват радиално от всеки респираторен бронхиол, дуктулни алвеолари, завършвайки със слепи алвеоларни торбички, sacculi alveolares. Стената на всяка от тях е заобиколена от гъста мрежа от кръвни капиляри. През стената на алвеолите се извършва газообмен. Дихателните бронхиоли, алвеоларните пасажи и алвеоларните торбички с алвеоли представляват единично алвеоларно дърво или респираторен паренхим на белите дробове. Изброените структури, произхождащи от един-единствен краен бронхиол, образуват неговата функционално-анатомична единица, наречена ацинус (acinus, acinus).

Алвеоларните пасажи и торбичките, принадлежащи на последния респираторен бронхиол от последния ред, представляват първичната лопатка, lobulus pulmonis primarius. Те са на около 16 години. Броят на ацините в двата белия дроб достига 30 000, а алвеолите 300-350 млн. Площта на дихателната повърхност на белите дробове варира от 35 м2 при издишване до 100 м2 с дълбок дъх. От множеството ацини, сегментите са съставени от сегментите - от сегментите - от сегментите - от дяловете, и от дяловете - от целия бял дроб.

Функции на белите дробове. Основната функция на белите дробове е обмен на газ (обогатяване на кръвта с кислород и освобождаване на въглероден диоксид от него). Вкарването на оксидиран въздух в белите дробове и отделянето на издишан въздух, наситен с въглероден диоксид, се осигурява от активните дихателни движения на гръдната стена и диафрагмата и контрактилната способност на белия дроб в комбинация с активността на дихателните пътища. В този случай, контрактилната активност и вентилацията на долните части са силно повлияни от диафрагмата и долните части на гръдния кош, докато вентилацията и промяната в обема на горните дялове се извършват главно с помощта на движенията на горната част на гърдите. Тези характеристики дават възможност на хирурзите диференцирано да се доближават до пресечната точка на диафрагмения нерв при премахване на белите дробове. В допълнение към нормалното дишане в белите дробове, има и колезно дишане, т.е. движение на въздуха около бронхите и бронхиолите. Той се осъществява между специфично конструирани ацини, през порите в стените на белодробните алвеоли. В белите дробове на възрастните, по-често в напреднала възраст, главно в долните дялове на белите дробове, заедно с дълбоките структури има структурни комплекси, състоящи се от алвеоли и алвеоларни пасажи, които не са ясно очертани в белодробни лобъли и ацини, и образуват тежка трабекуларна структура. Тези алвеоларни въжета позволяват обезпечено дишане. Тъй като такива атипични алвеоларни комплекси свързват отделни бронхопулмонални сегменти, колатералното дишане не се ограничава до техните граници, а се простира по-широко.

Физиологичната роля на белите дробове не се ограничава до газообмена. Тяхното комплексно анатомично устройство съответства и на разнообразните функционални прояви: активност на бронхиалната стена по време на дишане, секреторно-екскреторна функция, участие в метаболизма (вода, липиди и сол с регулиране на хлорния баланс), което е важно за поддържането на киселинно-алкалния баланс в организма. Счита се, че белите дробове притежават мощно развита система от клетки, проявяващи фагоцитна свойства.

Кръвообращението в белите дробове. Във връзка с функцията на газообмен, белите дробове получават не само артериална, но и венозна кръв. Последният преминава през клоните на белодробната артерия, всяка от които влиза в портата на съответния бял дроб и след това се разделя според разклонението на бронхите. Най-малките клони на белодробната артерия образуват мрежа от капиляри, преплитащи се алвеоли (дихателни капиляри).

Венозната кръв, преминаваща през белодробните капиляри през клоновете на белодробната артерия, влиза в осмотичния обмен (газообмен) с въздуха, съдържащ се в алвеолите: освобождава въглеродния си диоксид в алвеолите и получава кислород в замяна. От капилярите се образуват вени, които носят кръв, обогатена с кислород (артериална), и след това образуват по-големи венозни стволове. Последните се сливат допълнително в vv. pulmonales.

Артериалната кръв се пренася в белите дробове rr. бронхиални (от аортата, aa. intercostales posteriores и a. subclavia). Те подхранват стената на бронхите и белодробната тъкан. От капилярната мрежа, образувана от клоновете на тези артерии, се образуват vv. бронхиални, течащи частично в vv. azygos et hemiazygos, и частично в vv. pulmonales.

По този начин системите на белодробните и бронхиалните вени анастомозират помежду си.

В белите дробове има повърхностни лимфни съдове, вградени в дълбокия слой на плеврата, и дълбоки вътре в белодробната. Корените на дълбоките лимфни съдове са лимфните капиляри, образуващи мрежи около дихателните и крайни бронхиоли, в междуселищните и междинните прегради. Тези мрежи продължават в плексуса на лимфните съдове около клоните на белодробната артерия, вените и бронхите.

Отклоняващите се лимфни съдове отиват в корена на белия дроб и регионалните бронхопулмонални и по-нататъшни трахеобронхиални и близки до трахеалните лимфни възли, nodi lymphatici bronchopulmonales et tracheobronchiales. Тъй като изходящите съдове на трахеобронхиалните възли преминават в десния венозен ъгъл, значителна част от лимфата на левия бял дроб, изтичаща от долния му лоб, влиза в десния лимфен канал. Белодробните нерви произхождат от plexus pulmonalis, който се образува от клоните n. вагус et truncus sympathicus. Излизащи от споменатия сплит, белодробните нерви се разпространяват в лобовете, сегментите и лобулите на белия дроб по бронхите и кръвоносните съдове, съставляващи съдово-бронхиалните снопове. В тези снопове, нервите образуват плексуси, в които се откриват микроскопични интраорганични нервни възли, където преганглионните парасимпатични влакна се превръщат в постганглионни влакна.

В бронхите има три нервни плексуса: в адвентиция, в мускулния слой и под епитела. Субепителиалният сплит достига до алвеолите. В допълнение към еферентната симпатична и парасимпатична инервация, белите дробове се захранват с аферентна инервация, която се пренася от бронхите през блуждаещия нерв и от висцералната плевра - като част от симпатиковите нерви, преминаващи през цервико-гръдния ганглий.

Сегментната структура на белите дробове. В белите дробове има 6 тубулни системи: бронхи, белодробни артерии и вени, бронхиални артерии и вени, лимфни съдове. Повечето от клоновете на тези системи протичат успоредно, образувайки съдово-бронхиални снопчета, които формират основата на вътрешната топография на белия дроб. Съответно, съдово-бронхиалните снопчета, всеки лоб на белия дроб се състои от отделни участъци, наречени бронхо-белодробни сегменти.

Бронхопулмонарният сегмент е частта от белия дроб, която съответства на първичния клон на лобарния бронх и придружаващите го клони на белодробната артерия и други съдове. Той е отделен от съседните сегменти с повече или по-слабо изразени свързващи тъкани, при които преминават сегментарни вени. Тези вени имат своя басейн половината от територията на всеки от съседните сегменти.

Белодробните сегменти имат формата на неправилни конуси или пирамиди, чиито върхове са насочени към портите на белия дроб, а основите към белодробната повърхност, където границите между сегментите понякога са забележими поради разликата в пигментацията.

Бронхопулмоналните сегменти са функционално-морфологични единици на белия дроб, в които първоначално се локализират някои патологични процеси и отстраняването им може да се ограничи до някои щадящи операции вместо резекции на цялото или само на целия бял дроб. Има много класификации на сегменти. Представители на различни специалности (хирурзи, радиолози, анатоми) разпределят различен брой сегменти (от 4 до 12). Според Международната анатомична номенклатура, десет сегмента се разграничават в десния и левия бял дроб.

Наименованията на сегментите са дадени според тяхната топография. Налични са следните сегменти.

В горния лоб на десния бял дроб се разграничават три сегмента: - segmentum apicale (S1) заема горната медиална част на горния лоб, влиза в горния отвор на гръдния кош и запълва купола на плеврата; - segmentum posterius (S2) с основа е насочена навън и назад, граничи там с II-IV ръбове; върхът му е обърнат към горния лоб бронх; - segmentum anterius (S3) е в непосредствена близост до основата на предната стена на гръдния кош между хрущялите на I и IV ребрата; тя е в непосредствена близост до дясното предсърдие и горната вена кава.

Средният дял има два сегмента: - сегментен латерал (S4) е насочен напред и навън с неговата основа и нагоре и медиално с неговия връх; - segmentum mediale (S5) в контакт с предната гръдна стена близо до гръдната кост, между ребрата IV-VI; тя е прикрепена към сърцето и диафрагмата.

В долния лоб има 5 сегмента: - segmentum apicale (superius) (S6) заема клиновидния връх на долния лоб и се намира в паравертебралната област; - segmentum basale mediale (сърдечна) (S7) заема основата на медиастиналната и частично диафрагмална повърхност на долния лоб. Той е в непосредствена близост до дясното предсърдие и долната кава на вената; основата на сегментната базална антерия (S8) е разположена на диафрагмалната повърхност на долния лоб, а голямата странична страна е в непосредствена близост до гръдната стена в аксиларната област между ребрата VI-VIII; - сегментната базална латерала (S9) е зацепена между други сегменти на долния лоб, така че основата й се свързва с диафрагмата, а страничната страна е в непосредствена близост до гръдната стена в аксиларната област, между ребрата VII и IX; - segmentum basale posterius (S10) е паравертебрален; тя е разположена зад всички други сегменти на долния лоб, прониквайки дълбоко в задната част на реберно-диафрагмалния синус на плеврата. Понякога segmentum subapicale (subsuperius) се отделя от този сегмент.

Горният лоб на левия бял дроб има 5 сегмента: - segmentum apicoposterius (S1 + 2) съответства на формата и позицията на seg. apicale и seg. posterius на горния лоб на десния бял дроб. Основата на сегмента е в контакт с задните секции на III-V ребрата. Средно, сегментът е в съседство с арката на аортата и подклазовата артерия. Може да бъде във формата на 2 сегмента; - segmentum anterius (S3) е най-големият. Заема значителна част от ребрата на горния лоб между I-IV ребрата, както и частта от медиастиналната повърхност, където влиза в контакт с truncus pulmonalis; - segmentum lingulare superius (S4) представлява зоната на горния лоб между III-V ребрата отпред и IV-VI - в аксиларната област; - segmentum lingulare inferius (S5) се намира под върха, но почти не влиза в контакт с диафрагмата. Двата сегмента на тръстиката съответстват на средния лоб на десния бял дроб; те са в контакт с лявата камера на сърцето, прониквайки между перикарда и гръдната стена в крайния медиастинален синус на плеврата.

В долния лоб на левия бял дроб има 5 сегмента, които са симетрични на сегментите на долния лоб на десния бял дроб и следователно имат една и съща нотация: - segmentum apicale (superius) (S6) заема паравертебралната позиция; - segmentum basale mediate (cardiacum) (S7) в 83% от случаите има бронх, който започва с общ ствол с бронха на следващия сегмент - segmentum basale antkrius (S8); белодробна повърхност; - segmentum basale laterale (S9) заема крайбрежната повърхност на долния лоб в аксиларната област на нивото на XII-X ребра; - segmentum basale posterius (S10) е голям, разположен зад останалите сегменти на долния лоб на левия бял дроб; тя е в контакт с ребра VII-X, диафрагма, низходяща аорта и хранопровод, - segmentum subapicale (subsuperius) е интермитентна.

Иннервация на белите дробове и бронхите. Аферентните пътища от висцералната плевра са белодробните клони на гръдната област на симпатиковия ствол, от теменната плевра - пн. интеркостали и n. phrenicus, от бронхите - n. блуждаещия.

Ефективна парасимпатична инервация. Преганглионовите влакна започват в дорзалното вегетативно ядро ​​на блуждаещия нерв и преминават като част от последния и неговите белодробни разклонения към възлите на плексовия пулмонал, както и към възлите, разположени по трахеята, бронхите и вътре в белите дробове. Постганглионните влакна се насочват от тези възли към мускулатурата и жлезите на бронхиалното дърво.

Функция: стесняване на лумена на бронхите и бронхиолите и секреция на слуз.

Ефективна симпатикова инервация. Преганглионовите влакна се появяват от страничните рогове на гръбначния мозък на горните гръдни сегменти (Th2-Th4) и преминават през съответния алби и рамки на симпатиковия ствол към звездните и горните гръдни възли. От тях започват постганглионовите влакна, които преминават през белодробния сплит до бронхиалните мускули и кръвоносните съдове.

Функция: разширяване на лумена на бронхите; стесняване.

Човешките бели дробове и бронхите: къде са, от какво се състоят и какви функции изпълняват

Изучаването на структурата на човешкото тяло е трудна, но интересна задача, защото изучаването на собственото ви тяло ви помага да опознаете себе си, другите и да ги разберете.

Човек не може да диша. След няколко секунди дишането му се повтаря, а след още няколко, повече, повече, и така целият му живот. Дихателните органи са важни за човешкия живот. Къде са бронхите и белите дробове, трябва да знаете всички, за да разберат чувствата си в периода на заболяването на органите на дихателната система.

Белите дробове: анатомични особености

Структурата на белите дробове е доста проста, за всеки човек те са приблизително еднакви в нормално състояние, само размерът и формата могат да се различават. Ако човек има удължен гръден кош, белите дробове също ще бъдат удължени и обратно.

Този орган на дихателната система е от жизненоважно значение, тъй като той е отговорен за осигуряване на цялото тяло с кислород и отделяне на въглероден диоксид. Белите дробове са сдвоени органи, но не са симетрични. Всеки човек има едно белия дроб повече от втория. Десният е с големи размери и 3 дяла, а в лявата има само 2 лоба и е по-малък по размер. Това се дължи на местоположението на сърцето в лявата страна на гърдите.

Къде са белите дробове?

Местоположението на белите дробове е в средата на гърдите, те прилягат плътно към сърдечния мускул. По форма те приличат на пресечен конус, насочен нагоре. Те се намират до ключицата на върха, малко за тях. Основата на сдвоения орган пада върху диафрагмата, която ограничава гръдния кош и коремната кухина. По-добре е да разберете къде точно се намират белите дробове при гледане на снимки с техните изображения.

Белодробни структурни елементи

В този орган има само 3 важни елемента, без които тялото не може да изпълнява функциите си.

За да знаете къде се намират бронхите в тялото, трябва да разберете, че те са неразделна част от белите дробове, така че има бронхиално дърво на същото място като белите дробове в средата на този орган.

бронхи

Структурата на бронхите ще ви позволи да говорите за тях като дърво с клони. По външния си вид те приличат на разпростряно дърво с малки клончета в края на короната. Те продължават да трахеята, разделена на две основни тръби, в диаметър това е най-широките пасажи на бронхиалното дърво за въздуха.

Когато бронхите се разклоняват, къде са малките въздушни проходи? Постепенно, с влизането в белите дробове, бронхите се разделят на 5 клона. Секцията на десния орган е разделена на 3 клона, а левият - на 2. Това съответства на дяловете на белите дробове. Тогава се появява друго разклонение, при което се намалява диаметърът на бронхите, бронхите се разделят на сегментарни, а след това дори по-малки. Това може да се види на снимката с бронхите. Общо има 18 такива сегмента, в лявата част 8, вдясно 10.

Стените на бронхиалното дърво се състоят от затворени пръстени в основата му. Вътре в стените на човешкия бронх са покрити с лигавица. Когато инфекцията проникне в бронхите, лигавицата се сгъстява и стеснява в диаметър. Такъв възпалителен процес може да достигне човешкия бял дроб.

бронхиолите

Тези въздушни канали са оформени в краищата на разклонените бронхи. Най-малките бронхи, разположени отделно в дяловете на белодробната тъкан, имат диаметър само 1 mm. Бронхиолите са:

Това разделяне зависи от това къде се намира клонът с бронхиолите по отношение на краищата на дървото. В края на бронхиолите е и тяхното продължение - ацини.

Acini също може да изглежда като клони, но тези клони са вече независими, имат алвеоли върху тях - най-малките елементи на бронхиалното дърво.

алвеоли

Тези елементи се считат за микроскопични белодробни мехурчета, които пряко изпълняват основната функция на белите дробове - газообмена. Има много от тях в тъканта на белите дробове, така че те улавят голяма площ за доставяне на кислород на човек.

Алвеолите в белите дробове и бронхите имат много тънки стени. С простото дишане на човек кислородът през тези стени прониква в кръвоносните съдове. В кръвния поток се намират еритроцити, а при червените кръвни клетки - към всички органи.

Хората дори не си мислят, че ако тези алвеоли са малко по-малко, няма да има достатъчно кислород за работата на всички органи. Поради малкия си размер (0,3 mm в диаметър), алвеолите заемат площ от 80 квадратни метра. Мнозина дори не намират жилище с такава област, а белите дробове го настаняват.

Светеща светлина

Всеки бял дроб е внимателно защитен от ефектите на патологичните фактори. Отвън те са защитени от плеврата - това е специална двуслойна обвивка. Тя се намира между белодробната тъкан и гръдния кош. В средата между тези два слоя се образува кухина, която се пълни със специална течност. Такива плеврални торбички защитават белите дробове от възпаление и други патологични фактори. Ако се разпалят, това заболяване се нарича плеврит.

Обем на основния орган на дихателната система

В средата на човешкото тяло, близо до сърцето, белите дробове изпълняват редица важни функции. Ние вече знаем, че те доставят кислород на всички органи и тъкани. Това напълно се случва едновременно, но и това тяло има способността да съхранява кислород, поради алвеолите в него.

Капацитетът на белите дробове е 5000 мл - за това са предназначени. Когато човек вдишва, той не използва пълния обем на белите дробове. Обикновено за вдишване и издишване се изисква 400-500 мл. Ако човек иска да поеме дълбоко дъх, той използва около 2000 мл въздух. След такова вдишване и издишване остава запас от обем, който се нарича функционален остатъчен капацитет. Благодарение на нея необходимото ниво на кислород се поддържа постоянно в алвеолите.

Кръвоснабдяване

В белите дробове циркулират два вида кръв: венозен и артериален. Този дихателен орган е много близо до кръвоносните съдове с различни размери. Най-основната е белодробната артерия, която след това постепенно се разделя на малки съдове. В края на вилицата се образуват капиляри, които преплитат алвеолите. Много близък контакт и позволява обмен на газ в белите дробове. Артериалната кръв подхранва не само белите дробове, но и бронхите.

В този основен орган на дишането се намират не само кръвоносните съдове, но и лимфните. В допълнение към различните разклонения, нервните клетки също се разклоняват в този орган. Те са много тясно свързани със съдовете и бронхите. Нервите могат да създадат васкуларно-бронхиални снопове в бронхите и белите дробове. Поради тази близка връзка понякога лекарите диагностицират бронхоспазъм или пневмония, причинени от стрес или друг неуспех на нервната система.

Допълнителни функции на дихателната система

В допълнение към добре познатата функция на обмена на въглероден диоксид към кислород, белите дробове също имат допълнителни функции поради тяхната структура и структура.

 • Въздейства върху киселата среда в организма.
 • Омекотяване на сърцето - с наранявания, те го предпазват от удари и различни въздействия.
 • Веществото се освобождава имуноглобулин А, съединения срещу бактерии, които предпазват човешкото тяло от инфекции с вирусна етиология.
 • Притежава фагоцитна функция - предпазва организма от проникването на голям брой патогенни клетки.
 • Те осигуряват въздух за разговор.
 • Участвайте в запазването на малко количество кръв за тялото.

Образуване на дихателния орган

Белите дробове се образуват в гърдите на ембриона още на третата седмица от бременността. Още 4 седмици постепенно започват да се образуват бронхопулмонални бъбреци, от които след това се получават 2 различни органа. По-близо до 5 месеца образуват бронхиоли и алвеоли. По време на раждането, белите дробове, бронхите вече са формирани, имат необходимия брой сегменти.

След раждането тези органи продължават да растат и само с 25 години се извършва процесът на поява на нов край на алвеолите. Това се дължи на постоянната нужда от кислород за нарастващото тяло.

Светлинна структура

В белите дробове има 10 бронхо-белодробни сегмента, които имат свой собствен сегментален бронх, клон на белодробната артерия, бронхиална артерия и вена, нерви и лимфни съдове. Сегментите са разделени един от друг чрез слоеве съединителна тъкан, в които преминават междусегментните белодробни вени (фиг. 127).


Фиг. 127. Сегментната структура на белите дробове. а, б - сегменти на десния бял дроб, поглед отвън и отвътре; c, d - сегменти на левия бял дроб, изглед отвън и отвътре. 1 - апикален сегмент; 2 - заден сегмент; 3 - преден сегмент; 4 - страничния сегмент (десния бял дроб) и горния сегмент на тръстиката (левия бял дроб); 5 - медиалния сегмент (десен бял дроб) и долния сегмент на тръстиката (левия бял дроб); 6 - апикален сегмент на долния лоб; 7 - базален медиален сегмент; 8 - базален преден сегмент; 9 - базален страничен сегмент; 10 - базален заден сегмент

Сегменти на десния бял дроб

Сегменти на левия бял дроб

Подобни имена имат и сегментни бронхи.

Топография на белите дробове. Белите дробове се намират в плевралните кухини (виж раздел Уринарно-генитална система, това издание) на гърдите. Проекцията на белите дробове върху ребрата образува границите на белите дробове, които върху живия човек се определят от перкусия (перкусия) и рентгенологично. Разграничаване на върха на белите дробове, предната, задната и долната граници.

Върховете на белите дробове са на 3-4 см над ключицата. Предната граница на десния бял дроб идва от върха до ръба на II по протежение на linea parasternalis и по-нататък по нея до VI реброто, където преминава в долната граница. Предната граница на левия бял дроб се простира до третото ребро, както и дясното, а в четвъртото междуребрено пространство тя се отклонява наляво хоризонтално до линията на medioclavicularis, от където следва надолу до шестото ребро, откъдето започва долната граница.

Долната граница на десния бял дроб преминава лека линия пред хрущялния VI ребро назад и надолу до спинозния процес на XI гръдния прешлен, пресичащ горния ръб на VII ребро по линията и medioclavicularis; linea scapularis - горният край на ръба X и linea paravertebralis - XI край. Долната граница на левия бял дроб е 1 - 1.5 cm под дясната.

Ръбната повърхност на белите дробове граничи с цялата гръдна стена, диафрагмата - в съседство с диафрагмата, медиалната - с медиастиналната-плевра и през нея към органите на медиастинума (вдясно - към хранопровода, средната и горната вена кава, дясната подключна артерия, сърцето, лявата - към лява подключна артерия, гръдна аорта, сърце).

Топографията на елементите на корена на дясното и лявото бели дробове варира. В основата на десния бял дроб е разположен десният главен бронх, белодробната артерия е под, под и под която са белодробните вени. В основата на левия бял дроб има по-горе белодробна артерия, задната и под която минава главният бронх, белодробните вени са разположени под и отпред на бронха.

Радиологична анатомия на белите дробове (човешка анатомия)

На рентгенова снимка на гърдите, белите дробове се появяват като леки белодробни полета, пресичани от наклонени спирални сенки. Интензивната сянка съвпада с корена на белия дроб.

Съдове и нерви на белите дробове (човешка анатомия)

Белодробните съдове принадлежат на две системи: 1) малки кръгови съдове, свързани с газообмена и транспортирането на газове, усвоени чрез кръв; 2) съдове от големия кръг на кръвообращението, които захранват белодробната тъкан.

Белодробните артерии, които пренасят венозна кръв от дясната камера, разклоняват се в белите дробове в лобарните и сегментарните артерии и съответно, съответно, се разделят на бронхиалното дърво. Получената капилярна мрежа оплита алвеолите, което осигурява дифузия на газове в кръвта, както и от нея. Вените, образувани от капилярите, пренасят артериалната кръв през белодробните вени в лявото предсърдие.

Храненето на белодробната тъкан се извършва чрез разклонения на бронхиалните артерии, изтичане на венозна кръв през бронхиалните вени. И двете системи обаче не са напълно изолирани един от друг - има анастомози между крайните разклонения на бронхиалните и белодробните съдове.

Има дълбоки и повърхностни лимфни съдове. Произходът на дълбоките плавателни съдове са лимфните капилярни мрежи около крайните бронхиоли, междинно и междудолно пространство. От плевралната капилярна мрежа се образуват повърхностни съдове. Изпускателните съдове следват бронхите до белодробните, бронхо-белодробните, бронхо-трахеалните и бифуркационните възли.

Инервацията на белите дробове се извършва от клоните на plexus pulmonalis.

Човешки бели дробове: рисуване, къде са тези, които проверяват?

Белите дробове са основната част от човешката дихателна система, които играят основна функция в процеса на дишане и снабдяване с кръв с кислород.

Къде са те в човешкото тяло? На кой лекар да се свърже, ако има проблем с белите дробове?

Местоположението на белите дробове в човешкото тяло

Белите дробове се намират в гръдния кош на човека, който поради формата си влияе на външния вид на дихателния орган. Те могат да бъдат тесни или широки, удължени.

Този орган се намира, вариращ от ключицата до зърната, на нивото на гръдния и гръбначния стълб. Те са покрити с ребра, тъй като са жизненоважни за хората.

Белите дробове са отделени от другите вътрешни органи, които не са свързани с дихателната система (далак, стомах, черен дроб и др.) От диафрагмата. В гърдите, в средната част на белите дробове са сърцето и кръвоносните съдове.

През есента, по време на стрес, при липса на витамин, имунитетът на човека намалява, поради което е толкова важно да го укрепим. Лекарството е напълно естествено и позволява за кратко време да се възстанови от настинки.

Притежава отхрачващо и бактерицидно действие. Подобрява защитните функции на имунитета, перфектно като профилактично средство. Препоръчвам ви.

Анатомия на белите дробове при човека

Десният бял дроб е повече от левия бял дроб с една десета, но е по-къс. Левият бял дроб вече е свързан с факта, че сърцето, намиращо се в средата на гръдния кош, се измества по-наляво, като отнема известно пространство от белия дроб.

Всяка част на тялото има формата на неправилен конус, основата му е насочена надолу, а върхът е закръглен, просто се простира над реброто.

Белите дробове разграничават три части:

 1. Долна. Разположен в диафрагмата, в непосредствена близост до нея.
 2. Rib. Изпъкналата част на ръбовете.
 3. Medial. Вдлъбнатата част на гръбначния стълб.

Белите дробове се състоят от:

Погрижете се за здравето си! Укрепване на имунитета!

Имунитетът е естествена реакция, която предпазва тялото ни от бактерии, вируси и др. За подобряване на тонуса е по-добре да се използват естествени адаптогени.

Много е важно тялото да се поддържа и укрепва не само поради липсата на стрес, добър сън, хранене и витамини, но и с помощта на естествени билкови лекарства.

В такива случаи нашите читатели препоръчват използването на най-новия инструмент - Имунитет за укрепване на имунната система.

Той има следните свойства:

 • За 2 дни, убива вирусите и елиминира вторичните симптоми на грип и ТОРС
 • 24 часа защита от имунитет по време на периода на инфекция и по време на епидемии
 • Убива гнойни бактерии в храносмилателния тракт
 • Съставът на лекарството включва 18 билки и 6 витамина, екстракти и растителни концентрати
 • Премахва токсините от тялото, намалявайки периода на рехабилитация след заболяване

Доставяне на кръв

Една от функциите на белите дробове е обмен на газ в кръвта. Поради тази причина кръвта влиза в артериална и венозна.

Последният се влива в белодробните капиляри, отделя въглероден диоксид, получава обратно кислород.

Белодробните алвеоли са малки мехурчета с дебела мрежа от капиляри. Обмяната на кислород и въглероден диоксид зависи пряко от тези „топки” и те осигуряват кръв с кислород.

Истории на нашите читатели!
„След пневмония пия, за да поддържам имунитет. Особено есенно-зимни периоди, по време на епидемии от грип и настинки.

Капките са напълно естествени и не само от билки, но също и с прополис, както и с язовирен мазнини, които отдавна са известни като добри народни средства. Той изпълнява основната си функция перфектно, съветвам.

Специалист по белите дробове

Ако човек има оплаквания, свързани с белите дробове, той може да си уреди среща с пулмолог - специалист, който изследва и лекува дихателния орган.

Лекуващ терапевт, отоларинголог, специалист по инфекциозни болести може да се обърне към него, ако се наблюдават усложнения след настинки, грип, възпаление на сливиците, бронхит и трахеобронхит, когато вредните бактерии се спускат през бронхите - в белите дробове.

При белодробна туберкулоза не става дума за пулмолог, а за туберкулоза специалист. А хирургът, който управлява дихателните органи, се нарича гръдна.

Основната причина за бронхит, придружена от храчки, е вирусна инфекция. Заболяването възниква поради поражението на бактериите, а в някои случаи - при излагане на алергени на тялото.

Сега можете спокойно да закупите отлични натурални продукти, които облекчават симптомите на болестта, и до няколко седмици могат да се отърват от болестта.

Видове и методи за изследване на белите дробове

За да се разбере какъв вид заболяване удари дихателния орган, е необходимо да се проведат диагностични изследвания. Какви са те?

 1. Рентгеново в реално време, когато изображението се показва на екрана. Най-честият, напълно безболезнен метод на изследване.
  Дава ясна картина на белодробния модел, където можете да видите всички огнища на възпаление, течност. Има и недостатъци: можете да видите само големи огнища на патологията.
 2. Рентгенова. Разликата на този диагностичен метод е, че изображението не се показва на монитора на устройството, а на специален филм.
  По този начин е лесно да се открие туберкулоза, пневмония, последици след нараняване, аномалии в развитието, наличие на тумори, паразити.
 3. Флуорография. Според принципа на изследването е подобен на рентгенови лъчи. Тази процедура трябва да се извършва ежегодно от хора на възраст над 15 години.
  Често в поликлиники, в някои случаи, когато се кандидатства за работа, се изисква наличието на свежи резултати от флуорографията.
 4. MR. Диагностика чрез компютърен метод дава ясна картина на гърдите в напречното сечение. С този метод можете да видите всички промени в бронхите и трахеята, белодробната тъкан.
 5. Bronchography. Извършва се с местна анестезия за диагностика на състоянието на бронхите.
  В лумена на тези органи се инжектира специална субстанция, която не позволява рентгенови лъчи да преминат, след което се взема нормално изображение, в което може да се види детайлно и ясно изображение на бронхиалната система.
  По този начин можете да видите разширяването, абсцеси, чужди тела, образование.
 6. Бронхоскопия. Процедурата се извършва с помощта на специален инструмент. Така че пациентът не изпитва дискомфорт, преминава под анестезия.
  Устройството се вкарва през устата, извършва се биопсия, взема се тъкан. Този метод е лесен за отстраняване от пациента на чужди тела от белите дробове, отстраняване на полипи. Откриват се ерозия и язви, неоплазми.
 7. Торакоскопия. Извършва се и с помощта на специален обект, само че се въвежда не през устата, а пробиване в гърдите.
 8. САЩ. Лекарите често не прибягват до този метод на изследване. В крайна сметка, ултразвукът не прониква в алвеолите. Така че по принцип процедурата на пункция се контролира.
 9. Белодробна вентилация. Определя обема на белите дробове.
 10. Плурална пункция. Чрез пункция се взема съдържанието на плевралната кухина, за да се изпрати този биоматериал в изследването. Проведено за проверка на патологични натрупвания на течност и въздух.
 11. Тест за храчки.

Общи белодробни заболявания

 1. Пневмония. Възпалителният процес в белите дробове, причинен от микроби и вируси.
  Основният симптом е силна кашлица, висока температура, разрушаване на мастните жлези, недостиг на въздух (дори в покой), болка в гърдите, храчки с ивици кръв.
 2. Рак. Причина лош навик (пушене), наследствен фактор. Появата на раковите клетки в дихателния орган води до бързото им размножаване и появата на злокачествени тумори.
  Те правят дишането трудно, разпространяват се към други вътрешни органи. Тя завършва с фатален изход, ако започнеш да лекуваш в последния етап, изобщо не лекувай.
 3. Хронична обструктивна белодробна болест.
  Ограничаване на въздушния поток в белите дробове.
  Започва с редовна кашлица и отделяне на слуз.
  Ако не започнете лечение навреме, ще е късно, болестта ще стане необратима.
 4. Туберкулоза. Много заразна болест. Наричаше пръчката на Кох. Той засяга не само белите дробове, но и други вътрешни органи, като червата, костната тъкан, ставите.
 5. Емфизем. Основният симптом е задух. Пулмоналните алвеоли се спукват, сливат се в големи въздушни торбички, които не се справят с тяхната функция. Поради това дишането е трудно.
 6. Бронхит. Слизестата мембрана на тези органи е възпалена, набъбва. Започва изобилна секреция на слуз, от която човешкото тяло се опитва да се отърве. Това причинява пристъп на кашлица.
 7. Астмата. Свиването на снопа и напречно набраздените мускули. Дихателните пътища са стеснени, има атаки, когато пациентът започва да няма кислород в организма. Често астма се появява на фона на алергии.

Белите дробове се намират в гръдния кош над диафрагмата, но под ключицата. Те са защитени като важен орган на жизнената дейност от ребрата. Заболяванията, свързани с дихателната система, са много чести.

Те включват бронхит, астма, пневмония, рак и др. Възможно е да се изследват белите дробове по много начини, като най-популярна е процедурата, когато се прави рентгенова снимка.

Специалистът, който изучава и лекува белите дробове, се нарича пулмолог.